ATVIRAS KVIETIMAS ĮVAIRIŲ SRIČIŲ KŪRĖJAMS „STEBUKLINGŲ KILIMŲ“ rezidencijai Kaune - Kauno Bienalė

ATVIRAS KVIETIMAS ĮVAIRIŲ SRIČIŲ KŪRĖJAMS „STEBUKLINGŲ KILIMŲ“ rezidencijai Kaune

2024-03-20

Magic Carpets

Nuo 2017 m. VšĮ „Kauno bienalė“ kartu su 21-os Europos sąjungos ir kandidatų narių kultūros organizacijų vykdo ES „Kūrybiškos Europos“ finansuojamą platformų projektą, pavadinimu „Magic Carpets“ (liet. „Stebuklingi kilimai“). Šiais metais džiaugiamės bendradarbiaudami ir su vietos organizacijomis – Kauno menininkų namais, Labdaros ir paramos fondu „Frida“ bei VšĮ Šeimų centru „Būkime kartu“.

Apie platformą

„Magic Carpets“ projektas yra skirtas kylantiems menininkams, kurie vyksta į rezidencijas pas projekto partnerius ir įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis – per vizualų meną, teatrą, muziką ir įvairias tarpdisciplinines jungtis – skatina socialiai jautraus, su vietos sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos kylantys menininkai bei vietos bendruomenės.


Šių metų projekto idėja

Pažaiskime Fluxus!

Temą įkvėpė renginys, kuriame bus pristatyti rezidencijų rezultatai – Kauno menininkų namų organizuojamas „Fluxus festivalis“. Fluxus – tai niekada nesibaigiantis judėjimas ir noras kilti, kopti, keistis: iš laikinumo – į šiuolaikiškumą, iš centro – į ne centrą, iš kasdienybės – į netikėtumus. DYI, išeiti iš komforto zonos, žaidimai kasdieniame gyvenime – tai tik keletas Fluxus vertybių, kurios yra svarbios ir platformai „Magic Carpets“, stengiantis stiprinti ryšius tarp bendruomenės narių. Kadangi šiais metais į projektą kviesime įsitraukti socialiai jautrias žmonių grupes, Fluxus metodai gali padėti kovoti su nepasitikėjimu, socialine atskirtimi bei diskriminacija. Rezidencijose dalyvaujančius menininkus į bendras veiklas skatinsime įtraukti moteris iš Ukrainos, nuo 2022 metų karinės invazijos pradžios laikinai gyvenančias Kaune bei Dainavos mikrorajono bendruomenę. Bendruomenių įtraukimo klausimais bendradarbiausime su Labdaros ir paramos fondu „Frida“ ir VšĮ Šeimų centru „Būkime kartu“. Šiais metais bus įgyvendintos 4 menininkų rezidencijos (kviečiami 2 užsienio bei 2 vietos menininkai ar menininkų kolektyvai). Rezidencijų rezultatai bus pristatomi „Fluxus festivalio“ Intro programoje, įskaitant parodą Kauno menininkų namų parodų salėje bei 
„Fluxus festivalio“ kulminacinėje kopimo į kalną dalyje.

Terminai

Vietos menininkus kviečiame į maždaug 1 mėnesį truksinčią rezidenciją 2024 m. gegužės arba birželio mėnesiais.
Rezidencijos galutinių rezultatų pristatymo data yra 2024 m. rugsėjo 18-21 d. („Fluxus“ festivalis)
Savo CV ir Portfolio kviečiame siųsti iki Kovo 29 d. („Magic Carpets“ projekto kuratorei Brigitai Bareikytei el. paštu brigita@biennial.lt)


Mus domina menininkai:
– kurie būtų atviri ar domėtųsi kūryba su bendruomenėmis (patirtis nebūtina), būtų atviri žmonėms, suprastų darbo su jautriomis žmonių grupėmis (suaugusiais) subtilumą;
– kuriems nesvetimos feminizmo, socialinės lygybės, socialinės įtraukties temos;
– kuriems nesvetimi Fluxus judėjimo principai.

„Kauno bienalės“ komanda pasirūpins:
Projekto administravimu ir kuravimu;
Projekto sklaida ir viešinimu;
Projekto įgyvendinimui reikalingomis lėšomis;
Kūrėjo honoraru, lygiu 1200 Eur.

„Kauno bienalė“ pasilieka teisę nekomentuoti projekto atrankos rezultatų. Atrinkti menininkai bus informuoti asmeniškai.

 

Projektą finansuoja ES ir Lietuvos kultūros taryba.

Partneriai: