Stebuklingi kilimai - Kauno Bienalė

Stebuklingi kilimai

KŪRYBIŠKA EUROPA PLATFORMA

Kauno bienalė nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio vadovauja 21-os Europos sąjungos ir kandidatų narių kultūros organizacijų ES programos „Kūrybiška Europa″ Platformų projektui „Magic Carpets“ („Stebuklingi kilimai“). Kauno bienalė yra paraiškos teikėjas ir atsakingoji organizacija, užtikrinanti ir kontroliuojanti projekto valdymo, finansavimo ir turinio sklandumą.

Kartu su partneriais parengėme unikalų bendruomeniniu dalyvavimu ir kūrinių viešose miesto erdvėse kūrimo projektą, kurį tarptautiniu mastu kuruoja ir įgyvendina kylantys/jaunieji kuratoriai, kylantys menininkai ir medijų specialistai.

Pirmasis „Stebuklingų kilimų″ etapas baigėsi 2021 m. lapkričio 5 d. – 2022 m. sausio 23 d. „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022″ skirta paroda „MagiC Carpets Landed″, kurioje buvo pristatyta daugiau kaip penkiasdešimties menininkų keturis metus vykusių kūrybinių kelionių rezultatai. Pasižvalgykite po parodą čia: landed.magiccarpets.eu

2022 m. kovo mėn. ES „Kūrybiška Europa“ skyrė finansavimą tęsti projekto veiklas 2022-2025 m. Daugiau apie rezidencijų projektus www.magiccarpets.eu

IDĖJA

Projekto idėja – įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis – per vizualų meną, teatrą, muziką ir įvairias tarpdisciplinines jungtis – skatinti socialiai jautraus, su vietos sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos kylantys menininkai bei vietos bendruomenės. „Stebuklingi kilimai" – iš Artimųjų rytų pasakų pasiskolintas motyvas, konotaciškai nurodantis apie antgamtinę (mūsų projekto atveju – meninę) kelionę į nežinomą vietą bei siekia šiuolaikinėje visuomenėje egzistuojantį kalbėjimosi, pasakojimo (story-telling) stygių kompensuoti meninėmis bendros kūrybos (co-creation) veiklomis už institucijų ribų – viešose ir privačiose, ne teatrų, ne galerijų, ne muziejų erdvėse.

„Magic Carpets" yra 21-o Europos partnerių platforma, sukurianti sąlygas kylantiems menininkams ir kuratoriams keliauti į nepažintus miestus ir juose kartu su vietos menininkais ir vietos bendruomenėmis sukurti naujus kūrinius, aktualizuojančius vietos specifiką, didinančius kultūros prieinamumą, kultūros aktyvizmą ir dalyvavimą.

ŠIUO METU AKTYVŪS PLATFORMOS NARIAI (2022-2025)

 • Kauno bienalė (Kaunas / Lietuva) – projekto vadovas
 • Ideias Emergentes (Porto / Portugalija)
 • Jam Factory Art Centre (Lvovas / Ukraina)
 • LAB 852 (Zagrebas / Kroatija)
 • Latitudo SRL (Roma / Italija)
 • Latvijas jaunā teātra institūts (Ryga / Latvija)
 • META Cultural Foundation (Bukareštas / Rumunija)
 • Novo Kulturno Naselje (Novi Sadas / Serbija)
 • OPENART, Örebro Kommun (Örebro / Švedija)
 • Openspace.Innsbruck (Insbrukas / Austrija)
 • Sihtasutus Tartu 2024 (Tartu / Estija)
 • Tbilisi Photo Festival (Tbilisis / Sakartvelas)
 • Trempo (Nantas / Prancūzija)
 • Unfinished Art Space (Gzira / Malta) 
 • Wrocławski Instytut Kultury (Vroclavas / Lenkija)

AKTYVŪS PLATFORMOS PARTNERIAI (2022-2025)
 • Diyalog Derneği (Stambulas / Turkija)
 • Folkestone Fringe (Folkstonas / Jungtinė Karalystė)
BUVĘ PLATFORMOS PARTNERIAI
 • EVA International – Ireland’s Biennial (Limerikis / Airija) (2018-2021)
 • ZK/U – Centre for Art and Urbanistics (Berlynas / Vokietija) (2018-2021)
 • Prague Biennale (Praha / Čekija) (2018-2021)
 • Centre of Contemporary Art – Tbilisi (Tbilisis / Sakartvelas) (2018-2020)


Projekto tikslai glaudžiai koreliuoja su Europos sąjungos kultūros politika ir Platformų programos prioritetais:

 • didinti vietos gyventojų ir atvykusių / atvykėlių / „svetimųjų" tarpusavio supratimą per inovatyvias istorijų pasakojimo (story-telling) ir bendros kūrybos (co-creation) praktikas;
 • stiprinti kylančių menininkų gebėjimus kurti už institucijos durų, gilinantis ir tyrinėjant sociokultūrinius savų ir iki tol nepažinių miestų ir šalių aspektus;
 • didinti jaunųjų / kylančių menininkų matomumą per tarptautinio mobilumo užtikrinimą ir projekto partnerių didžiuosius renginius;
 • skatinti tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą, stiprinti emigrantų ir pabėgėlių integraciją per meninius įtraukius projektus;
 • atrasti naujas auditorijas ir gilinti santykį su turimais žiūrovais / dalyviais įvairiuose Europos miestuose per dalyvaujamojo pobūdžio kūrinius ir inovatyvius komunikavimo būdus;
 • užtikrinti Europos vertybių ir kultūrų įvairovės matomumą;
 • užtikrinti projekto kokybę bei išliekamąją jo vertę per skaidrų valdymo modelį, partnerysčių tęstinumą ir Europos ženklo (brand) sukūrimą.

„Magic Carpets" valdyba: Virginija Vitkienė (Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 vadovė), Lewis Biggs (kuratorius, rašytojas, kultūros projektų konsultantas), Diane Dever (Folkestone Fringe įkūrėja ir vadovė), Claudia Melo (kuratorė, Contextile 2022 meno vadovė), Karmen Krasić Kožul (Lab852 vadovė).

Plačiau apie projektą, įgyvendinamas rezidencijas, dalyvaujančius menininkus www.magiccarpets.eu

Nuolatiniai „Magic Carpets" rėmėjai:
Europos sąjunga ir Lietuvos kultūros taryba