Integruotos pamokos - Kauno Bienalė

Integruotos pamokos

Kviečiame susipažinti ir interpretuoti Kauno bienalėje pristatomus menininkus, jų kūrybą, šių metų bienalės temą ir pažinti šiuolaikinio meno įvairiapusiškumą.

Kauno miesto ir rajono mokyklų mokytojų pamėgta Kauno bienalės edukacinės programos dalis – integruotos pamokos. Tai alternatyvios įvairių mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, lietuvių kalbos ir pan.) pamokos, kurias parodos erdvėje veda Kauno bienalės edukatoriai.

Užsiėmime vienu metu gali dalyvauti viena 6 –12 kl. moksleivių grupė ir prižiūrintis/-ys mokytojas/-ai.

Integruotų pamokų temos

6–12 klasėms:

Kodėl mes tikime tuo, kuo tikime

Integracija su istorija, medijų raštingumu.

Pamokos metu bus kalbama apie ankstyvąją propagandą, apie jos istorines pasekmes. Mokiniai aptars Angelos Davis atvejį, taip pat susipažins su socialinių medijų įtaka formuojant susipriešinimą tarp socialinių grupių.

Išversti – tai parodyti svetingumą

Integracija su užsienio kalbomis, pilietiškumo pagrindais.

Pamokoje bus pristatoma užsienio kalbų reikšmė pasaulyje. Bus kalbama apie kalbos kaip segregacijos įrankio istorija, mokoma suvokti kalbą kaip kultūros pažinimo bei pasaulėvokos formavimo šaltinį. Pamoką ves mokytojas kalbantis lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis.

Asmeninės erdvės ir priklausymo poreikiai

Integracija su Istorija, geografija, psichologija.

Pamokos metu bus gilinamasi į žmogaus ir gyvūnų poreikį ginti asmeninę erdvę, tuo pačiu metu siekiant priklausymo bendruomenei. Bus pristatoma kolonializmo istorija kreipiant žvilgsnį į pavergtų tautų išgyvenimus. Pamokoje atskleidžiamos šio konteksto sąsajos su šiuolaikinio žmogaus santykių pasauliu.

Kodėl žmogui reikia keliauti?

Integracija su geografija, gyvenimo įgūdžių ugdymu.

Pamokos metu bus gilinamasi į keliavimo poreikio atsiradimo istorines aplinkybes, šiuolaikinio žmogaus pasaulėvoką. Bus analizuojamos istorinės keliones varžančios aplinkybės ir pašto ženklų kaip kelionių mintimis metafora.

Muzika kaip jausmų perteikimo ir suvienijimo būdas

Integracija su muzika.

Pamokos metu bus kalbama apie muzikos istoriją, kreipiant ypatingą dėmesį XIX-XXI a. muzikos stilistikai. Mokiniai išgirs gyvai a cappella atliekamas ištraukas iš įvairių operų bei miuziklų, taip pat galės susipažinti su šių kūrinių fabula. Pamokoje taip pat bus kalbama ir apie muziką kaip žmonių suvienijimo priemonę.

Dirbtinio intelekto etiniai iššūkiai

Integracija su informacinės technologijomis, etika, ekonomika.

Pamokos metu bus kalbama apie dirbtinio intelekto revoliuciją bei jos keliamus iššūkius. Bus analizuojamos ją sukėlę ekonominiai veiksniai, numatomos galimos pasekmės. Bus kvestionuojama persekiojimu remto kapitalizmo idėja bei neišvengiamybė.


9-12 klasėms:

Lytiškumo ugdymas kaip būdas susikalbėti

Integracija su gyvenimo įgūdžių ugdymu, lytiškumo ugdymu.

Pamokos metu bus pristatomas dabartinis diskursas mokslo ir socialinių medijų erdvėje lytinių mažumų klausimais. Bus kalbama apie tai, kodėl lytiškumo tema iš esmės negali būti išspręsta, taip pat kokių socialinių, emocinių, psichologinių kompetencijų mokiniai Lietuvoje pamokų metu negauna dėl esančio susipriešinimo vos keliais klausimais. Pamoką ves VDU Edukologijos studijų doktorantas dirbantis lytiškumo.

Pasipriešinimas bejėgiškumo akivaizdoje

Integracija su literatūra, istorija, psichologija.

Pamokos metu bus kalbama apie žmogaus prigimtinių teisių suvaržymo pavyzdžius istorijoje ir literatūroje. Bus gilinamasi į vidinį tokį suvaržymą patiriančių asmenų darbą - siekį neprarasti sveiko proto. Mano paties protas yra paskutinis dalykas, kurį galima iš manęs atimti.

Fizinė trauka ir meilė

Integracija su gyvenimo įgūdžių ugdymu, lytiškumo ugdymu.

Pamokos metu bus analizuojama fizinės traukos psichologinė prigimtis, vertinama jos reikšmė formuojantis santykiams. Bus kalbama apie emocinio komponento (intymumo) svarbą santykiuose ir kliūtis, trukdančias jį pasiekti. Pamoką ves VDU Edukologijos studijų doktorantas dirbantis lytiškumo ugdymo srityje.

Afrikos ir Europos ekonominė situacija. Kas lėmė tokius skirtumus?

Integracija su geografija, istorija, ekonomika.

Pamokos metu bus pristatoma kolonijinė Afrikos istorija ir atskleidžiamos jos ekonominio vystymosi nesėkmės priežastys. Bus lyginami įvairūs ekonominiai rodikliai, tokie kaip BVP vienam gyventojui, ŽSRI bei pristatoma vakarų pasaulio paramos Afrikos valstybėms realybė.


Integruotų pamokų laikai*:

 • Spalio 5 d. (ketvirtadienis)
 • Spalio 6 d. (penktadienis)
 • Spalio 12 d. (ketvirtadienis) 
 • Spalio 13 d. (penktadienis) 
 • Spalio 17 d.(antradienis) 
 • Spalio 18 d. (trečiadienis) 
 • Spalio 19 d. (ketvirtadienis)
 • Spalio 20 d. (penktadienis) 
 • Spalio 24 d. (antradienis)
 • Spalio 25 d. (trečiadienis) 
 • Spalio 26 d. (ketvirtadienis) 
 • Spalio 27 d. (penktadienis)

Kitos veiklos


Susisiekite