Atviras kvietimas įvairių sričių kūrėjams siūlyti idėjas „Stebuklingų kilimų“ projektui - Kauno Bienalė

Atviras kvietimas įvairių sričių kūrėjams siūlyti idėjas „Stebuklingų kilimų“ projektui

2020-05-11

Nuo 2017 m. VšĮ „Kauno bienalė“ kartu su 14-os Europos sąjungos ir kandidačių šalių kultūros organizacijomis vykdo keturmetį ES „Kūrybiškos Europos“ finansuojamą platformų projektą, pavadinimu „MagiC Carpets“ (liet. „Stebuklingi kilimai“).

 

Projekto idėja

„MagiC Carpets“ projektas yra skirtas kylantiems menininkams, kurie vyksta į rezidencijas pas projekto partnerius ir įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis – per vizualų meną, teatrą, muziką ir įvairias tarpdisciplinines jungtis – skatina socialiai jautraus, su vietos sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos kylantys menininkai bei vietos bendruomenės.

„MagiC Carpets“ – tai iš Artimųjų rytų pasakų pasiskolintas motyvas, konotaciškai nurodantis antgamtinę (projekto atveju – meninę) kelionę į nežinomą vietą bei siekia šiuolaikinėje visuomenėje egzistuojantį kalbėjimosi, pasakojimo stygių, kompensuoti meninėmis bendros kūrybos veiklomis už institucijų ribų – viešose ir privačiose, ne teatrų, ne galerijų, ne muziejų, erdvėse.

Dėl šiuo metu paskelbtos COVID-19 viruso pandemijos menininkų kelionės į rezidencijas pas projekto partnerius yra ribojamos. Tad „Kauno bienalė“, reaguodama į susiklosčiusią situaciją ir siekdama skatinti vietos kultūros aktyvumą bei vietos kūrėjų veiklų finansavimą, kviečia įvairių sričių kūrėjus siūlyti idėjas „MagiC Carpets“ projektui įgyvendinti Kauno mieste ar Kauno rajone.

„MagiC Carpets“ projekto tikslas – suburti vietos bendruomenę bendrai kūrybai, skatinti aktyviai įsitraukti į (bendruo)meninius procesus ir sukurti naują (bendruo)menišką rezultatą (objektą, instaliaciją, teatro ar šokio spektaklį, muzikos kūrinį, dizaino ar mažosios miesto architektūros projektą). Galutinis rezultatas turėtų būti pristatytas ne tik viešoje ir atviroje, bet ir virtualioje erdvėje, kad pasiektų kuo platesnę auditoriją Europoje ir už jos ribų.

Mes ieškome įvairių sričių kūrėjų, kurie turi kūrybiškų idėjų, kaip:

 • Kurti ir vystyti socialiai atsakingus ir bendruomeniškus projektus;
 • Įtraukti vietos bendruomenės narius į įvairius meno procesus;
 • Kurti viešoje ir atviroje erdvėje.

Mus domina istorijos, nuotykiai, legendos, mitai, pasakojimai bei noras jais dalintis įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis su visa Europos bendruomene.

Tad jei turite kūrybiškų idėjų, kviečiame jomis pasidalinti su „Kauno bienalės“ komanda, pateikiant:

 • Trumpą projekto aprašą, kuriame nurodyta:
  1. Projekto pavadinimas;
  2. Vietos bendruomenė, kurią planuojama įtraukti į projektą;
  3. (Bendruo)meniškos veiklos, kuriomis planuojama įtraukti vietos bendruomenės narius į projektą;
  4. Vieta, kurioje numatoma pristatyti projekto rezultatus;
  5. Galimybės ir idėjos, kaip pristatyti projekto rezultatus virtualioje erdvėje.
 • Numatomas projekto išlaidas, įskaitant:
 1. Kūrėjo honorarą;
 2. Kitas projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas.
 • Savo CV ir trumpą motyvacinį laišką.

Visas idėjas siųskite „MagiC Carpets“ projekto vadovei Neringai: neringa@bienale.lt.

Kartu kurkime stebuklingus projektus ir pozityvius pokyčius savo artimoje aplinkoje!

Terminai:

 • Kvietimas vyksta nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki 2020 m. birželio 8 d. (imtinai);
 • Programoje dalyvauti atrinkti kūrėjai bus paskelbti 2020 m. birželio 15 d.;
 • Projektų pradžia numatoma 2020 m. birželio 29 d.;
 • Projektų rezultatų pristatymai vyksta iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Kita svarbi informacija:

 • Pasiūlymus gali teikti individualūs įvairių sričių kūrėjai arba kūrėjų grupės nuo 18 iki 35 metų amžiaus arba vyresni, bet tik pradedantys savo kūrybinę karjerą;
 • Projektai turi būti įgyvendinti kartu su Kauno miesto ar Kauno rajono bendruomene;
 • Projektų išlaidos negali viršyti 3000 EUR sumos (įskaitant kūrėjo honorarą).

„Kauno bienalės“ komanda pasirūpina:

 • Projekto administravimu ir kuravimu;
 • Projekto sklaida ir viešinimu;
 • Projekto įgyvendinimui reikalingomis lėšomis;
 • Kūrėjo honoraru.

Pagrindiniai pasiūlymų atrankos kriterijai:

 • Projekto inovatyvumas (projektas turi būti naujas, viešai nerodytas/neįgyvendintas ir su aiškia galimybe jį pristatyti virtualioje erdvėje);
 • Pasiūlytos idėjos turinio kokybė (projektas turi būti vientisas, aiškiai atskleidžiantis pasirinktą temą ir atitinkantis „MagiC Carpets“ projekto tikslus);
 • Tikslingas biudžeto planavimas (numatomas biudžetas turi būti racionalus ir pagrįstas).

 

Pažymime, kad „Kauno bienalė“ pasilieka teisę atsirinkti pateiktus pasiūlymus, atsižvelgdama į kultūros sričių įvairovę ir siūlomų idėjų pateikimo profesionalumą. „Kauno bienalė“ pasilieka teisę nekomentuoti projektų atrankos rezultatų. Kiekvieno atrinkto pasiūlymo autorius bus informuotas asmeniškai.

 

„MagiC Carpets“ projektą remia „Kūrybiška Europa 2014-2020″ ir Lietuvos kultūros taryba.

 

Nuotraukų galerijoje projekto „MagiC Carpets“ rezidencijoje Kaune įgyvendintas menininko Konstantin Djuričković (Serbija) darbas „Bičiulystė“. Interaktyvi skaitmeninė skulptūra išlikusi Ramybės parko pakraštyje. Daugiau Kauno bienalės objektų mieste rubrikoje „Sekti Kauno bienalės pėdsakais“.