12-osios Kauno bienalės koncepcija - Kauno Bienalė

12-osios Kauno bienalės koncepcija

2018-05-07

12-oji Kauno bienalė | 2019 m. birželis-rugsėjis

AFTER LEAVING | PRIEŠ ATVYKSTANT

Kelionė ne tik romantizuojama. Yra keliaujančių pažinti savęs ar Kito, yra bėgančių nuo mirties ir prievartos. Taip būta nuo pasaulio pradžios. Iškeliavęs gali pažinti beribį žmonių gerumą, bet gali būti priverstas patirti ir jų aklą žiaurumą.Tą byloja istorija ir atmintis, legendos ir mitai. Keliavimo procesas neatsiejamas nuo nežinios ir pavojų. Tačiau kiekviena žinia apie katastrofą, apie neįvyksiantį/negalimą atvykimą žmonių gyvenimus kaskart verčia aukštyn kojom, išbalansuoja ir atveria tai, ko šiuolaikinis pasaulis (sekuliarus žmogus) tarsi nenori žinoti: visų kelionė tik į vieną pusę…

Globalizacija pakeitė ne tik kelionės, keliavimo, bet ir būties sampratą. Nepertraukiamas judėjimas, migravimas ir nerimas, dozuojamas žiniasklaidos, idėjas ir tapatybes panardino į beveik nesuvaldomą judantį srautą. Per jūras, per kalnus, dykumas, iki menamo rojaus žemėje, iki Marso.

Atsigręžus į istoriją matyti, kad keliavimas, judėjimas pirmyn ir atgal, migravimas visada buvo modernybės bruožas, kaitos veiksnys. Kelionės keičia gyvenimą. Bet skirtumai tarp migracijos, emigracijos ir imigracijos, tarp „svetimšalio“ ir „Kito“ sąvokų bei tarp egzilio ir diasporos vis ryškesni. Galingosios migracijos proceso akivaizdoje, negalime nemąstyti apie šį daugialypį reiškinį humanistiniu aspektu, vertybių ir požiūrių kaitos aspektu. Negalime mąstyti apie save nemąstydami apie tą Kitą. 12-oje Kauno bienalėje norime pagilinti mūsų supratimą apie atsiskyrimo ir per(si)kėlimo temas, tad analizuosime kelionės kaip žmogaus ir žmonijos dvasinio augimo, brandos, atsidavimo, pasiekimų ir pažangos, bet ir netekčių, nuopuolių, žiaurumo lemtą fenomeną.

Prof. Rasa Žukienė, Kauno bienalės valdybos narė

Struktūra

12-os Kauno bienalės struktūra bus grįsta bendra-kuratorystės metodu, jai temą išskleis 4-6-ių kylančių kuratorių grupė, vadovaujama kuratoriaus-konsultanto Lewis Biggs.

Kviečiame kylančius kuratorius*, pasirengusius dirbti kartu su kolegomis Kauno bienalės pasiūlytoje KELIONĖS / TARPINĖS BŪSENOS temoje, siūlyti potemės koncepciją su menininkų kūrinių kolekcija. Kolekciją gali sudaryti esami kūriniai ir / ar naujų (užsakytų) kūrinių pirminės idėjos.

Iki 2018 m. birželio 10 d. kuratoriai kviečiami pateikti:

1. Savo kūrybinę biografiją ir kūrybos kredo.

2. Siūlomos parodos dalies bienalėje pavadinimą (potemę) ir koncepciją (1psl.).

3. Siūlomus 4-6 menininkus ir jų kūrinius, padedančius išskleisti koncepciją (maksimaliai galima siūlyti iki 10 menininkų / kūrinių, tačiau bendrakuratorystės procese bus atrinkta iki 6-ių). Siūlomi kūriniai gali būti skirti tiek parodinėms, tiek netradicinėms erdvėms ar viešoms miesto vietoms.

4. Motyvacinį laišką, atskleidžiantį Jūsų požiūrį į bendra-kuratorystės modelį ir pasirengimą dirbti kolegų komandoje beveik pusantrų metų.

Pasiūlymus siųskite: info@kaunas.biennial.lt

Kontaktas pasiteiravimui: Kotryna Žemaitytė kotryna@biennial.lt +37060614370

*Kylantis kuratorius – jaunosios kartos kuratorius, kurio kuratorystės praktika iki šiol rėmėsi vietos projektais, mažesnių apimčių parodomis, kuris veikė neinstitucinėse situacijose ir stokoja tarptautinio matomumo, bet ne ambicijų. Taip pat tai gali būti kuratorius su tarptautine patirtimi, bet jauno amžiaus (iki 35-ių metų). Kylančių kuratorių bendradarbystė yra viena iš vertybinių Kauno bienalės nuostatų, siekiant suteikti balsą ir įgalinti kuo daugiau jaunų profesionalų veikti tarptautinėje Europos ir pasaulio erdvėje.