fbpx

Įvietintos meno parodos “YRA IR NĖRA – paminklo (ne)galimybės klausimas” dokumentacija. 2017

Prieš ketvirtį amžiaus Lietuva, išsivadavusi iš Sovietų Sąjungos nelaisvės, skubiai nuvertė komunizmo ideologiją ir sovietinę okupaciją šlovinančius paminklus. Po to lygiai taip pat skubiai buvo imtasi ne tik atstatyti daugumą okupacijos metais nugriautų tautinių paminklų, bet ir pristatyti naujų, tačiau lygiai tokių pat senoviškų turinio ir formos požiūriu. Tokiu būdu atidavus duoklę praeičiai (tarsi ištaisius […]

skaityti daugiau

Jenny Kagan

Šis apleistas pastatas įkalnėje kadaise buvo žydų chasidų sinagoga. Paskutinį kartą ji veikė 1940 m., kai Kaune gyveno apie 34 tūkstančius žydų – beveik ketvirtadalis visų kauniečių. Šiandien žydų Kaune gyvena vos 500. „Murmuration“ yra apie šią čia atsiradusią tuštumą. murmur (angl.) – 1. murmesys, murmėjimas, niurnėjimas 2. upelio čiurlenimas, upės šniokštimas, miško ūžimas, jūros ūžesys, vėjo šnarėjimas, lapų […]

skaityti daugiau

Tatzu Nishi

Laisvės paminklą Kaune – nepriklausomos Lietuvos simbolį ir vieną pirmųjų tautinės valstybės skulptūrinių paminklų – 1921 m. krašto apsaugos ministro užsakymu sukūrė skulptorius Juozas Zikaras. 1928 m. jis buvo iškilmingai pastatytas Karo muziejaus sodelyje. 1950 m. sovietų valdžios įsakymu paminklas buvo nugriautas, bronzinė angelo skulptūra saugota Istorijos, vėliau Čiurlionio dailės muziejuje. Apie laisvę tuo metu […]

skaityti daugiau

Kostas Bogdanas

300 000 yra skaičius. Tokį skaičių Lietuvos gyventojų, beveik trečdalį milijono, sovietų režimas ištrėmė į Rusijos gilumą. Statistinius skaičius suvokti sunku. Kuo didesnis skaičius, tuo labiau jis atrodo nutolęs nuo realaus žmogaus su jam tekusiais išgyvenimais. Skaičiuodamas nuo 1 iki 300 000 Kostas Bogdanas išskleidžia šį skaičių laike – skaičiavimas trunka daugiau kaip 200 valandų, […]

skaityti daugiau

Paulina Pukytė

Ant Laisvės al. 29-ojo namo fasado Kaune atidengtas paminklas, skirtas Jano Zwartendijko atminimui įamžinti. Janas Zwartendijkas, Nyderlandų Karalystės garbės konsulas, dirbo šiame name 1940 metais. Tų metų vasarą nuo nacių bėgantiems žydams jis išdavė 2345 „vizas“, leidusias jiems vykti į Olandijai priklausančią Kurasao salą Karibų jūroje, taip išgelbėdamas juos ir jų šeimas nuo žūties nacių rankose. Tik gavę tokį Nyderlandų Karalystės patvirtinimą, […]

skaityti daugiau

Jonas Oškinis ir Raimundas Krukonis

– Viltis dar! – žodžio aidas tyliai rieda, Kartoja jį tamsoj pakrantės gūdis. Pakėlė veidą Konradas nubudęs. – Kur aš? – sušuko. – Kas čia viltį klieda? Šalin tą dainą! Kas gi to nežino: Tris dukreles jūs motina augino, Tave pirmiausia būtų gal sutuokę… Bet vargas, kai klasta sapnus pajuokia. Baisi į sodą įšliaužė gyvatė. […]

skaityti daugiau

Manca Bajec

Sumažintas objektas-paminklas veikia taip, kaip gigantiškas negali – siūlo galimybę jį turėti; o ir dėmesio siekia bei jį pritraukia kitokiu būdu. Negrėsminga forma tampa įdomybe, kurią galima apžiūrinėti ir vertinti. Gal tai Trojos arklys? Jo pavidalas pasakoja istoriją ir šiapus, ir anapus sienos. Vizualios jo kalbos nepaliečia nacionalinė priklausomybė. O jeigu šios abstrahuotos formos būtų bet kieno istorija? Bet kieno ir […]

skaityti daugiau

Philip Miller

Iki Holokausto Kaune gyveno apie 34 tūkstančius žydų. Jidiš, Europos žydų kalba, tada buvo neatsiejama Lietuvos garsinio peizažo dalis. Reflektuodamas šio garso ir jame užkoduotų prasmių pradingimą, Philipas Milleris sukūrė labai asmeniškas garsines intervencijas žydų gyventose Kauno vietose. Milleris įrašė seną geto dainą „Žydų vaikas“, ją įdainavo Lietuvoje gimusi aktorė Bella Shirin ir Izraelio dainininkė […]

skaityti daugiau

Juozas Laivys

Pilkas taškas pilkame fone – tai Juozo Laivio kūrinio „Balta šaiba – baltas taškas“, sukurto 2012 m. Minske, reinkarnacija Kaune. (Menininkas ir toliau nekuria naujų kūrinių, tik saikingai varijuoja anksčiau sukurtųjų prasmėmis.) Minsko valdžios institucijos šio Laivio kūrinio nepageidavo. Baltas ledo ritulys ant balto ledo – tai galimybė nepastebėti įmušto ar praleisto įvarčio. Vėliau kūrinys pervadintas baltu tašku, ir tai – […]

skaityti daugiau

Dainius Liškevičius

Laisvės alėja yra svarbiausia Kauno miesto centro arterija. Laisvės pavadinimą ji įgavo 1919 m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo proga. Dabar keičiama šios pėsčiųjų alėjos danga buvo paklota 1970–1982 metais. Šis grindinys, suteikęs pagrindinei miesto gatvei tik jai būdingą veidą, nors ir atsirado sovietų okupacijos metais, o gal kaip tik dėl to, daugeliui to meto Kauno gyventojų ir svečių neatsiejamai susijungė su pačia […]

skaityti daugiau

Anton Lukoszevieze

Ši instaliacija yra savotiškas paminklas Kaune gimusiam, JAV gyvenusiam ir kūrusiam plačiai žinomam menininkui, Fluxus judėjimo pradininkui Jurgiui Mačiūnui (1931–1978). Mačiūno „Muzika kiekvienam“ (1961) – tai partitūra kaip galimų garsų ir veiksmų katalogas. Keliose „Sodros“ klientų aptarnavimo salės kėdėse įtaisyti jutikliai. Kiekvieną kartą lankytojui atsisėdus ant kurios nors iš tų kėdžių, pasigirsta įrašytas garsas. Tokiu […]

skaityti daugiau

Karolina Freino

Emma Goldman (1869–1940) – žymi kovotoja už moterų teises ir socialinį teisingumą, antikapitalistė ir anarchistinio judėjimo šauklė – gimė Kaune, žydų šeimoje. Sakoma, kad jos tėvas troško sūnaus; duktė jam reiškė nesėkmę. Karolinos Freino paminklas Emmai Goldman pastatytas Kaune, Nemuno ir Neries santakoje. Tai plūduras su švyturiu, kuris nuolatos žybsi Emmos Goldman autobiografijos „Gyvenant savo […]

skaityti daugiau

Allard van Hoorn

„Šioje bažnyčioje, kuri buvo pradėta statyti 3-jame, o pabaigta tik 10-ajame dešimtmetyje, sovietų okupacijos metais veikė radijo gamykla, o galbūt ir viena iš 26 radijo slopinimo stočių“. Allard van Hoorn 055 Miesto dainotakis (statinis laukas), platuma: 54.902386° N – 54.902892° N, ilguma: 23.916612° E – 23.917294° E Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Žemaičių g. 31A, Kaunas Plačiau: […]

skaityti daugiau

Horst Hoheisel ir Andreas Knitz

Ši vieta yra ypatinga – apleistas paminklas, skirtas prisiminti jaunuosius komunistų herojus, nužudytus prieš pirmąją okupaciją. Šioje vietoje taip pat buvo žydų getas, tačiau geto metais čia įvykdyti nacių nusikaltimai yra visiškai pamiršti.

skaityti daugiau

Žodinė programa / Trečiasis susitikimas

Prof. Matthew Rampley (Birmingamo universitetas / University of Birmingham) Pranešimas Kruvina žemė: apie prisiminimo problemiškumą mene (45 min.) Manca Bajec (Karališkasis meno ir dizaino koledžas / Royal College of Art and Design) Pranešimas Paminklai kaip meno kūriniai, paminklai kaip istorijos rašymas (45 min.) Matthew Rampley ir Mancos Bajec diskusija su prof. Giedre Mickūnaite (Vilniaus dailės akademija) ir atsakymai į auditorijos klausimus (30 […]

skaityti daugiau

Žodinė programa / Antrasis susitikimas

HORSTO HOHEISELO ir ANDREASO KNITZO kūrinių pristatymas ir diskusija su dr. Rasa Antanavičiūte (45 min.) JOCHENO GERZO kūrinių pristatymas ir diskusija su Manca Bajec (Karališkasis meno ir dizaino koledžas / Royal College of Art and Design) (45 min.) JOCHENO GERZO, HORSTO HOHEISELO ir JAMESO E. YOUNGO pokalbis ir atsakymai į auditorijos klausimus, moderuoja dr. Rasa Antanavičiūtė ir Manca […]

skaityti daugiau

Žodinė programa / Pirmasis susitikimas

PROF. JAMESAS E. YOUNGAS (Masačiusetso universitetas, Amherstas / University of Massachusetts Amherst) Pranešimas Atminties etapai: apmąstymai apie įamžinimo meną, netektį ir erdvę tarp jų (45 min.), diskusija su prof. dr. Giedre Jankevičiūte (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) ir doc. dr. Linara Dovydaityte (Vytauto Didžiojo universitetas) ir atsakymai į auditorijos klausimus (45 min.), moderuoja dr. Rasa Antanavičiūtė (Vilniaus dailės akademija) […]

skaityti daugiau
Showing all 17 results

VšĮ “Kauno bienalė”
Plento g. 1 d, Kaunas LT45393, Lietuva
Įmonės kodas 302751123
Tel. +37062998182
Biudžetinė sąskaita: LT627044060007822032

Naujienlaiškis