fbpx

STEBUKLINGI KILIMAI

KŪRYBIŠKA EUROPA
PLATFORMA

Kauno bienalė nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio vadovauja 13-os Europos sąjungos ir kandidatų narių kultūros organizacijų keturmečiam ES programos „KūrybiškaEuropa 2014-2020″ Platfortmų projektui „Magic Carpets“ („Stebuklingi kilimai“). Kauno bienalė yra paraiškos teikėjas ir atsakingoji organizacija, užtikrinanti ir kontroliuojanti projekto valdymo, finansavimo ir turinio sklandumą visose 13-oje šalių. Paraiška, kartu su partneriais rengta pusantrų metų, ES komisijos ekspertų įvertinta itin aukštais vertinimo balais.

Kartu su partneriais parengėme unikalų bendruomeniniu dalyvavimu ir kūrinių viešose miesto erdvėse kūrimo projektą, kurį tarptautiniu mastu kuruoja ir įgyvendina kylantys/jaunieji kuratoriai, kylantys menininkai ir medijų specialistai.

IDĖJA

Projekto idėja – įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis – per vizualų meną, teatrą, muziką ir įvairias tarpdisciplinines jungtis – skatinti socialiai jautraus, su vietos sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos kylantys menininkai bei vietos bendruomenės. „Stebuklingi kilimai“ – iš Artimųjų rytų pasakų pasiskolintas motyvas, konotaciškai nurodantis apie antgamtinę (mūsų projekto atveju – meninę) kelionę į nežinomą vietą bei siekia šiuolaikinėje visuomenėje egzistuojantį kalbėjimosi, pasakojimo (story-telling) stygių kompensuoti meninėmis bendros kūrybos (co-creation) veiklomis už institucijų ribų – viešose ir privačiose, ne teatrų, ne galerijų, ne muziejų erdvėse. Per keturis metus bus sukurta ir įgyvendinta 50 tokių bendradarbiavmo projektų 13-oje (ir daugiau) Europos šalių, juos kuruos kylantys kuratoriai, dokumentuos ir finalinės projekto parodos dokumentinę medžiagą kaups ir inovatyvius produktus (VR, AR ir kt.) iš jos kurs kylantys IT ir medijų specialistai. Bus įsteigtas Bendros kūrybos apdovanojimas – European Community Award CO-CREATE & COMPREHEND, skirtas skatinti bendruomenių dalyvavimą profesionaliojoje ir kasdienėje kultūroje.

„Magic Carpets“ yra 13 Europos partnerių platforma, sukurianti sąlygas kylantiems menininkams ir kuratoriams keliauti į nepažintus miestus ir juose kartu su vietos menininkais ir vietos bendruomenėmis sukurti naujus kūrinius, aktualizuojančius vietos specifiką, didinančius kultūros prieinamumą, kultūros aktyvizmą ir dalyvavimą.

PARTNERIAI

Kauno bienalė (Kaunas / Lietuva) – projekto vadovas

Dalyviai:
KUNSTrePUBLIC (Berlynas / Vokietija)
Folkestone Fringe (Folkstonas / JK)
Latitudo SRL (Roma / Italija)
Latvijas jaunā teātra institūts (Ryga / Latvija)
LAB 852 (Zagrebas / Kroatija)
Pague Biennale (Praha / Čekijos respublika)
EVA International – Ireland’s Biennial (Limerikas / Airija)
META Cultural Foundation (Bukareštas / Rumunija)
Centre of Contemporary Art (Tbilisis / Gruzija)
Ideias Emergentes (Porto / Portugalija)
Industrial Art Association (Vroclavas / Lenkija)
Novo Kulturno Naselje (Novi Sadas / Serbija)

Projekto tikslai glaudžiai koreliuoja su Europos sąjungos kultūros politika ir Platformų programos prioritetais:
– didinti vietos gyventojų ir atvykusių / atvykėlių / „svetimųjų“ tarpusavio supratimą per inovatyvias istorijų pasakojimo (story-telling) ir bendros kūrybos (co-creation) praktikas;
– stiprinti kylančių menininkų gebėjimus kurti už institucijos durų, gilinantis ir tyrinėjant sociokultūrinius savų ir iki tol nepažinių miestų ir šalių aspektus;
– dididnti jaunųjų / kylančių menininkų matomumą per tarptautinio mobilumo užtikrinimą ir projekto partnerių didžiuosius renginius;
– skatinti tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą, stiprinti emigrantų ir pabėgėlių integraciją per meninius įtraukius projektus;
– atrasti naujas auditorijas ir gilinti santykį su turimais žiūrovais / dalyviais įvairiuose Europos miestuose per dalyvaujamojo pobūdžio kūrinius ir inovatyvius komunikavimo būdus;
– užtikrinti Europos vertybių ir kultūrų įvairovės matomumą;
– užtikrinti projekto kokybę bei išliekamąją jo vertę per skaidrų valdymo modelį, partnerysčių tęstinumą ir Europos ženklo (brand) sukūrimą.

 

Nuolatiniai „Magic Carpets“ rėmėjai:
„Kūrybiška Europa 2014-2020″ ir Lietuvos kultūros taryba

VšĮ “Kauno bienalė”
Plento g. 1 d, Kaunas LT45393, Lietuva
Įmonės kodas 302751123
Tel. +37062998182
Biudžetinė sąskaita: LT627044060007822032

Naujienlaiškis