Pradedamas bendradarbiavimas su VU Kauno fakultetu - Kauno Bienalė

Pradedamas bendradarbiavimas su VU Kauno fakultetu

2021-03-02

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto profesorės dr. Virginijos Jurėnienės ir dokt. Ugnės Pavlovaitės iniciatyva, vasario 19 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus Universiteto (VU) ir VšĮ ,,Kauno bienalės“, atstovaujamos direktorės Neringos Kulik.

Ne pirmus metus puoselėjamų glaudžių ryšių tarp VU Kauno fakulteto Meno vadybos studentų, dėstytojų ir ,,Kauno bienalės“ atstovų tikslas – abipusis naudingas bendradarbiavimas, kuris stiprins aukštojo mokslo ir kultūros partnerystę, dalyvaujant įvairiose mokslo ir kultūros iniciatyvose bei pritaikant mokslo žinias kultūrai vystyti. Taip pat vykdant įvairias iniciatyvas, skatinančias kuo didesnę studijų atitiktį darbo rinkos poreikiams; organizuojant studentų praktikas, rengiant ir įgyvendinant įvairius šiuolaikinio meno projektus bei iniciatyvas.

2021m. lapkričio 12 d. – 2022 m. vasario 20 d. vyks 13-oji Kauno bienalė, kurios metu bus vykdoma edukacinė programa, skirta įvairioms amžiaus, interesų ir gebėjimų grupėms, prie kurios įgyvendinimo prisidės ir Meno vadybos studentai. Kiekvienais metais šiuolaikinio meno festivalio atstovai susitinka su Meno vadybos studijų programos studentais ir dėstytojais, kad pasidalytų įžvalgomis apie meną bei jo prieinamumą visuomenei.

„Kartu su prof. V. Jurėniene džiaugiamės, kad ši ilgametė bendrystė tarp Meno vadybos programos studentų ir dėstytojų yra oficialiai įteisinta. Šis įvykis tik dar labiau paskatino bendrų, ambicingų iniciatyvų plėtrą, prisidedant prie vieno iš reikšmingiausių šiuolaikinio meno festivalių įgyvendinimo Kaune. Šiuolaikinio meno ir mokslo sintezė yra kūrybinis pagrindas, ant kurio formuojame mūsų pačių, miesto ar šalies identitetą. Tik ieškodami – surasime, tik pažindami – atrasime, ir tik kurdami – galėsime augti“, – teigia VU KnF dokt. Ugnė Pavlovaitė.

Neringa Kulik | Kauno bienalės vadovė
Neringa Kulik | Kauno bienalės vadovė

„Kauno bienalės“ direktorė Neringa Kulik pasidžiaugė jau kelis metus iš eilės rengiamais projektais su universiteto bendruomene bei galimybe ir toliau bendradarbiauti: ,,Labai džiaugiuosi, kad ši bendrystė tarp dviejų ryškių kultūros ir mokslo įstaigų suteiks galimybes kartu kurti ir dalyvauti įvairiose kultūros ir mokslo iniciatyvose bei rengti ir įgyvendinti bendrus projektus. Kauno bienalė prisidės prie Vilniaus universiteto bendruomenės įsitraukimo į kultūrines ir kūrybines veiklas, kviesdama dėstytojus ir studentus dalyvauti Kauno bienalės organizuojamuose renginiuose ir projektuose bei sudarydama sąlygas studentams atlikti praktiką ir pagilinti žinias kultūros ir meno srityse. Artimiausiu metu planuojame pasiūlyti įvairias galimybes VU bendruomenei įsitraukti į 13-osios Kauno bienalės bei „MagiC Carpets“ projektų veiklas.“