Nepažįstama ir artima Europa - Kauno Bienalė

Nepažįstama ir artima Europa

2019-07-14

Šiuolaikinis pasaulis yra atviras jį atrasti ir tai skatina gana išrankiai rinktis kelionių kryptis, todėl dalis pasaulio lieka ne tik nepažinta, bet net ir nežinoma. ES “Kūrybiškos Europos” iš dalies finansuojamas, ketverius metus trunkantis tarptautinis projektas “MagiC Carpets” (liet. “Stebuklingi kilimai”), vadovaujamas Kauno bienalės, žvilgsnius nukreipia į tas vietas, kurių nekerta keliautojų maršrutai.

Sėkmingas procesas
Su organizacijomis iš 13 Europos šalių (Rumunijos, Gruzijos, Serbijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir kt.) vystomas projektas skatina kylančių menininkų, ES valstybių ir šalių kandidačių kultūros organizacijų bei bendruomenių bendradarbiavimą per kūrybines veiklas, kurios tampa įrankiu atrasti šias vietas, užmegzti dialogą su jų bendruomenėmis, įtraukiant jas į kūrybinius procesus ir atrasti vienus su kitais jungiančius ryšius.

Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis išsiunčia ir priima kūrėjus į menines rezidencijas, kurių metu, atvykę į nepažįstamą vietą (miestą, jo rajoną, periferiją) menininkai tyrinėja jį drauge su vietos kūrėjais ir bendruomenėmis, gilindamiesi į praeitį, rinkdami žmonių pasakojimus, stebėdami dabartį. Tyrimo rezultatu tampa kūriniai ar veiklos, skirtos į bendrą diskusiją, dialogą įtraukti kiek įmanoma didesnes ir skirtingesnes vietos gyventojų grupes.

“Tai tikrai ambicingas projektas, kadangi jo tikslas – būti platforma kylantiems, mažai patirties turintiems menininkams, kultūros institucijoms, o taip pat ir bendruomenėms. Sujungti šiuos tris “nepatyrusius elementus” yra nelengva užduotis. Tačiau menininkai, institucijų atstovai, bendruomenės, nepaisant savo nepatyrimo, be galo daug išmoksta iš paties proceso, kuris yra itin sėkmingas”, – sako konsultuojantis “Kauno bienalės” kuratorius Lewis Biggsas.

“MagiC Carpets” aktualizuoja bendruomenių at(si)skyrimo problemą, kuri yra susijusi ne tik su pačių bendruomenių uždarumu, tačiau ir su visuomenės abejingumu kitokiems. “MagiC Carpets” projekte dalyvaujantys menininkai, tyrinėdami skirtingų Europos miestų, jų rajonų, periferinių vietovių bendruomenes, sudaro sąlygas jas pažinti, skatina komunikavimą, diskusijas, bendradarbiavimą.

Skaityti daugiau / Tekstas: Ainė Jacytė / Nuotrauka G. Žaltauskaitė