KVIETIMAS JAUNIESIEMS KURATORIAMS TEIKTI SIŪLYMUS 2019-ŲJŲ BIENALEI - Kauno Bienalė

KVIETIMAS JAUNIESIEMS KURATORIAMS TEIKTI SIŪLYMUS 2019-ŲJŲ BIENALEI

2018-05-04

12-oji Kauno bienalė | 2019 m. birželis-rugsėjis

AFTER LEAVING | PRIEŠ ATVYKSTANT

Mūsų gyvenimai yra kelionės: iš naivios ir žingeidžios vaikystės į (tikėtina) išmintingą ir pasvertą senatvę, iš tėvų namų į nepažintus miestus, šalis, iš saugaus į nesaugumą. Savyje ir aplink save stebime dvasines bei fizines keliones. Yra savanoriškų, yra prievartos kelionių. Yra keliaujančių pažinti savęs ar Kito; yra bėgančių nuo mirties ir prievartos į saugesnę vietą.

Išvykimo vieta visada turės įtakos tam, kaip mes suvoksime ir priimsime savo kelionės tikslą ir netgi kaip būsime priimti kitų tarpinėje ar galutinėje stotelėje. Taigi ne tik pati kelionė, bet ir išvykimo bei paskirties vietos tampa lemiamais faktoriais ribų, riboženklių, muitinių, pasienių, žinių, meilės, atsivertimų ir bėgimų nuo savęs ir aplinkybių peržengimo kelionėse.

Antrojo tautų kraustymosi proceso akivaizdoje, negalime nemąstyti apie šį reiškinį humanistiniu aspektu, vertybių ir požiūrių kaitos aspektu. Negalime mąstyti apie save nemąstydami apie Kitą ir atvirkščiai.

12-oje Kauno bienalėje (2019 m. birželis-rugsėjis) analizuosime kelionės kaip žmogaus ir žmonijos dvasinio augimo, brandos, atsidavimo, pasiekimų ir pažangos, bet ir netekčių, nuopuolių, žiaurumo lemtą fenomeną.

Daugiau apie 2019-ųjų metų bienalės koncepciją rasite čia.

Struktūra

12-os Kauno bienalės struktūra bus grįsta bendra-kuratorystės metodu, kai temą išskleis 4-6-ių kylančių kuratorių grupė, vadovaujama kuratoriaus-konsultanto Lewis Biggs.

Kviečiame kylančius kuratorius*, pasirengusius dirbti kartu su kolegomis Kauno bienalės pasiūlytoje KELIONĖS / TARPINĖS BŪSENOS temoje, siūlyti potemės koncepciją su menininkų kūrinių kolekcija. Kolekciją gali sudaryti esami kūriniai ir / ar naujų (užsakytų) kūrinių pirminės idėjos.

Iki 2018 m. birželio 10 d. kuratoriai kviečiami pateikti:

  • Savo kūrybinę biografiją ir kūrybos kredo;
  • Siūlomos parodos dalies bienalėje pavadinimą (potemę) ir koncepciją (1psl.);
  • Siūlomus 4-6 menininkus ir jų kūrinius, padedančius išskleisti koncepciją (maksimaliai galima siūlyti iki 10 menininkų / kūrinių, tačiau bendrakuratorystės procese bus atrinkta iki 6-ių). Siūlomi kūriniai gali būti skirti tiek parodinėms, tiek netradicinėms erdvėms ar viešoms miesto vietoms;
  • Motyvacinį laišką, atskleidžiantį Jūsų požiūrį į bendra-kuratorystės modelį ir pasirengimą dirbti kolegų komandoje beveik pusantrų metų.

Pasiūlymus siųsti: info@kaunas.biennial.lt

Kontaktas pasiteiravimui: Kotryna Žemaitytė kotryna@biennial.lt +37060614370

 

 

*Kylantis kuratorius – jaunosios kartos kuratorius, kurio kuratorystės praktika iki šiol rėmėsi vietos projektais, mažesnių apimčių parodomis, kuris veikė neinstitucinėse situacijose ir stokoja tarptautinio matomumo, bet ne ambicijų. Taip pat tai gali būti kuratorius su tarptautine patirtimi, bet jauno amžiaus (iki 35-ių metų). Kylančių kuratorių bendradarbystė yra viena iš vertybinių Kauno bienalės nuostatų, siekiant suteikti balsą ir įgalinti kuo daugiau jaunų profesionalų veikti tarptautinėje Europos ir pasaulio erdvėje.