Jonas Oškinis ir Raimundas Krukonis - Kauno Bienalė

Jonas Oškinis ir Raimundas Krukonis

2017-11-20

– Viltis dar! – žodžio aidas tyliai rieda,
Kartoja jį tamsoj pakrantės gūdis.
Pakėlė veidą Konradas nubudęs.
– Kur aš? – sušuko. – Kas čia viltį klieda?
Šalin tą dainą! Kas gi to nežino:
Tris dukreles jūs motina augino,
Tave pirmiausia būtų gal sutuokę…
Bet vargas, kai klasta sapnus pajuokia.
Baisi į sodą įšliaužė gyvatė.
Ir ten, kur jos šlykšti krūtinė slysta,
Žolė suglemba, skaisčios rožės vysta.
Pagelsta tas, kas šliužo vyzdį matė.
Tai grįžk atgal ir tas dienas minėki,
Kurios džiaugsmų srove gal būtų plaukę,
Jei… tu tyli?.. Tai keiki ir liūdėki!
Tegul tos ašaros ne veltui alma.
Aš nusiimsiu savo plieno šalmą,
Tegul jos ardo mano veido kaukę,
Tegul jos lemia kančią man ar mirtį, –
Iš anksto noriu pragarą patirti.*
* A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, vertė V. Mykolaitis-Putinas.

Taip rašė didysis lenkų ir lietuvių (ar kieno?) poetas romantikas Adomas Mickevičius (1798–1855), keletą metų gyvenęs Kaune, šioje vietoje buvusiame name. Tarpukario Kaune namukas dar stovėjo – lyg XIX amžiaus invazija į XX amžiaus modernėjantį miestą. Ant kalno jau iškilusi Prisikėlimo bažnyčia, o Mickevičiaus troba vis dar galu įsikibusi į konstruktyvistiškai stačiakampėjančią Kauno centro gatvę. Klausimą išsprendė tarybiniai laikai – nuo tada iki šiol čia stovi pagerinto išplanavimo socialistinis gyvenamasis namas. O tik už 100 m ta vieta, kur Lietuvos saugumas Daržų gatvėje iškasė „Polska Organizacja Wojskowa“ archyvą, ir taip sustojo Pilsudskio planai dėl jungtinės valstybės 3-iajame dešimtmetyje.

Mūsų Mickevičius yra matęs tarpukario Vilniuje didelį medinį Mickevičiaus skulptūros maketą, kurį nunešė pavasario potvynio vandenys, jis matė ir granite parimusį Mickevičių prie Šv. Onos bažnyčios, ir netvarkingai sudėliotas „Vėlinių“ stelas, kurios turėjo būti kito Mickevičiaus paminklo postamente – toje vietoje, kur paskui buvo Černiachovskis, o dabar stovi Kudirka. Mūsų Mickevičius yra lankęsis ir Neonų muziejuje Varšuvoje. Mūsų Mickevičius – tai XX amžiaus neono invazija į XXI amžiaus Kauną. Ar jis žino, kur jis yra? Jūs esate čia.
Jonas Oškinis ir Raimundas Krukonis
„Gdziež jestem?“ („Kur aš?“). Adam Mickewicz. 2017
Neonas
A. Mickevičiaus g. 56, Kaunas
Daugiau info: https://bienale.lt/2025/jonasoskinis-raimundaskrukonis-1/