Guided tours - Kauno Bienalė

Guided tours

Antraštė EN

Tai tarptautinė platforma kurianti prieinamus, įtraukiančius ir įkvėpiančius šiuolaikinio meno projektus ir renginius. Kauno bienalė siekia užtikrinti šiuolaikinio meno prasmingumą ir aktualumą, suteikiant įrankius šiuolaikiniam menui pažinti bei laisvę įvairioms šiuolaikinio meno interpretacijoms. Kuriant tarptautines partnerystes, inicijuojant naujų meno kūrinių sukūrimą ir pristatant tiek gerai žinomus, tiek ką tik karjerą pradėjusius menininkus bei kuratorius, Kauno bienalė siekia stiprinti ir įvairinti šiuolaikinio meno lauką.