Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė - Kauno Bienalė

Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė (gimė 1925 m., Oželių k. (Vilkaviškio r.), Lietuvoje, mirė 2017 m., Čikagoje, JAV) – lietuvių išeivijos tapytoja, grafikė, rašytoja, meno ir kultūros mecenatė, įvairių projektų įkvėpėja ir rėmėja. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, vėliau – persikėlė į Didžiąją Britaniją, kur mokėsi „Mayfair Mannequin“ akademijoje Londone, studijavo Šv. Martyno dailės akademijoje. 1960 m. išvyko į JAV, mokėsi Čikagos meno institute, Vytauto Petravičiaus studijoje, „Bogan City“ kolegijoje, Čikagos dailės akademijoje. Gyvendama išeivijoje tapo JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos, Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos, grupės „Dailė“, Amerikos lietuvių dailininkių draugijos, „Hyde Park“ meno centro asociacijos nare, tvarkė meno archyvą Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje, po 1990 m. rūpinosi jo persiuntimu į Lietuvos dailės muziejų. 

B. Stankūnaitės-Stankūnienės kūryba apima tapybą, grafiką (daugiausia medžio raižinių), vitražą. Ankstyvuosiuose grafikos darbuose, turinčiuose primityvizmo bruožų, vyrauja Lietuvos kaimo tematikos, vėlesnėje kūryboje atsiskleidžia paslaptingos vizijos, būdingos abstrakčios formos, perteikiančios nuolatinį judėjimą, spalvų kaitą. Tapybos kūriniams būdingas dekoratyvumas, ekspresija, vientisas linijinis ritmas, raiški kompozicija, kontrastingų spalvų deriniai. Menininkė taip pat yra sukūrusi vitražų, mozaikos ir batikos kūrinių.

B. Stankūnaitės-Stankūnienės kūrinių yra Lietuvos Nacionaliniame dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Biržų, Plungės, Molėtų, Kudirkos Naumiesčio, Rietavo muziejuose, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Vilniaus universiteto, Marijampolės P. Kriaučiūno, Vilkaviškio bibliotekose, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio universitetuose, Kretingos pranciškonų viuonuolyne.