Stebuklingi kilimai - Kauno Bienalė

Stebuklingi kilimai

KŪRYBIŠKA EUROPA PLATFORMA

Kauno bienalė nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio vadovauja 15-os Europos sąjungos ir kandidatų narių kultūros organizacijų ES programos „Kūrybiška Europa″ Platformų projektui „Magic Carpets“ („Stebuklingi kilimai“). Kauno bienalė yra paraiškos teikėjas ir atsakingoji organizacija, užtikrinanti ir kontroliuojanti projekto valdymo, finansavimo ir turinio sklandumą.

Kartu su partneriais parengėme unikalų bendruomeniniu dalyvavimu ir kūrinių viešose miesto erdvėse kūrimo projektą, kurį tarptautiniu mastu kuruoja ir įgyvendina kylantys/jaunieji kuratoriai, kylantys menininkai ir medijų specialistai.

Pirmasis „Stebuklingų kilimų″ etapas baigėsi 2021 m. lapkričio 5 d. - 2022 m. sausio 23 d. „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022″ skirta paroda „MagiC Carpets Landed″, kurioje buvo pristatyta daugiau kaip penkiasdešimties menininkų keturis metus vykusių kūrybinių kelionių rezultatai. Pasižvalgykite po parodą čia: landed.magiccarpets.eu

2022 m. kovo mėn. ES „Kūrybiška Europa“ skyrė finansavimą tęsti projekto veiklas 2022-2025 m. Daugiau apie rezidencijų projektus www.magiccarpets.euIDĖJA

Projekto idėja – įvairiomis (bendruo)meninėmis formomis – per vizualų meną, teatrą, muziką ir įvairias tarpdisciplinines jungtis – skatinti socialiai jautraus, su vietos sociokultūrinėmis aktualijomis susieto meno kūrimą, kurio bendrakūrėjais tampa užsienio ir vietos kylantys menininkai bei vietos bendruomenės. „Stebuklingi kilimai" – iš Artimųjų rytų pasakų pasiskolintas motyvas, konotaciškai nurodantis apie antgamtinę (mūsų projekto atveju – meninę) kelionę į nežinomą vietą bei siekia šiuolaikinėje visuomenėje egzistuojantį kalbėjimosi, pasakojimo (story-telling) stygių kompensuoti meninėmis bendros kūrybos (co-creation) veiklomis už institucijų ribų – viešose ir privačiose, ne teatrų, ne galerijų, ne muziejų erdvėse.

„Magic Carpets" yra 15-os Europos partnerių platforma, sukurianti sąlygas kylantiems menininkams ir kuratoriams keliauti į nepažintus miestus ir juose kartu su vietos menininkais ir vietos bendruomenėmis sukurti naujus kūrinius, aktualizuojančius vietos specifiką, didinančius kultūros prieinamumą, kultūros aktyvizmą ir dalyvavimą.

ŠIUO METU AKTYVŪS PLATFORMOS PARTNERIAI

 • Kauno bienalė (Kaunas / Lietuva) – projekto vadovas
 • Latitudo SRL (Roma / Italija)
 • Latvijas jaunā teātra institūts (Ryga / Latvija)
 • LAB 852 (Zagrebas / Kroatija)
 • META Cultural Foundation (Bukareštas / Rumunija)
 • Ideias Emergentes (Porto / Portugalija)
 • Novo Kulturno Naselje (Novi Sadas / Serbija)
 • Openspace.Innsbruck (Insbrukas / Austrija)
 • Tbilisi Photo Festival (Tbilisis / Sakartvelas)
 • Trempo (Nantas / Prancūzija)
 • Jam Factory Art Centre (Lvovas / Ukraina)
 • Diyalog Derneği (Stambulas / Turkija)
 • OPENART, Örebro Kommun (Örebro / Švedija)
 • Sihtasutus Tartu 2024 (Tartu /Estija)
 • Wrocławski Instytut Kultury (Vroclavas / Lenkija)

Projekto tikslai glaudžiai koreliuoja su Europos sąjungos kultūros politika ir Platformų programos prioritetais:

 • didinti vietos gyventojų ir atvykusių / atvykėlių / "svetimųjų" tarpusavio supratimą per inovatyvias istorijų pasakojimo (story-telling) ir bendros kūrybos (co-creation) praktikas;
 • stiprinti kylančių menininkų gebėjimus kurti už institucijos durų, gilinantis ir tyrinėjant sociokultūrinius savų ir iki tol nepažinių miestų ir šalių aspektus;
 • didinti jaunųjų / kylančių menininkų matomumą per tarptautinio mobilumo užtikrinimą ir projekto partnerių didžiuosius renginius;
 • skatinti tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą, stiprinti emigrantų ir pabėgėlių integraciją per meninius įtraukius projektus;
 • atrasti naujas auditorijas ir gilinti santykį su turimais žiūrovais / dalyviais įvairiuose Europos miestuose per dalyvaujamojo pobūdžio kūrinius ir inovatyvius komunikavimo būdus;
 • užtikrinti Europos vertybių ir kultūrų įvairovės matomumą;
 • užtikrinti projekto kokybę bei išliekamąją jo vertę per skaidrų valdymo modelį, partnerysčių tęstinumą ir Europos ženklo (brand) sukūrimą.

Plačiau apie projektą, įgyvendinamas rezidencijas, dalyvaujančius menininkus www.magiccarpets.eu


Nuolatiniai „Magic Carpets" rėmėjai:
ES „Kūrybiška Europa" ir Lietuvos kultūros taryba